Uwaga
Internetowy Plan Miasta jest elementem Systemu Informacji o Terenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dane pobierane są z serwera – hurtowni danych przestrzennych opartej na wybranych materiałach pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz Urzędu Miasta Jastrzebie-Zdrój.

Internetowy Plan Miasta ma wyłącznie charakter poglądowy. Prezentowane dane mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.


Udostępniane informacje nie mogą służyć jako dowody w postępowaniach administracyjnych i innych!Treść Internetowego Planu Miasta chroniona prawem autorskim.

Może on być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83).

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Internetowego Planu Miasta.

Zauważyłeś przekłamania w danych?
Masz propozycję co do rozbudowy informacyjnej i funkcjonalnej? Prosimy o zgłoszenia na adres sit@um.jastrzebie.pl - chętnie je przeanalizujemy.